Cercetare ştiinţifică şi practică sem. 1

An Sem Denumirea disciplinei C S L P Cercetare p.c. Evaluare
1 1 Cercetare ştiinţifică şi practică S1 12 10 V
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

În cadrul acestei discipline se vor desfășura:
– activități de cercetare-documentare pentru elaborarea proiectelor de semestru;
– studiu individual pentru elaborarea lucrării de disertație;
– accesarea bazelor de date științifice disponibile din rețeaua UPB (ScienceDirect, Scopus, Springer, IEEE, ISI Web of Knowledge);
– consultare cărți, documentații tehnice, manuale și cataloage tipărite;
– implementări și experimentări hardware / software.

Actualizat: 3.2.2019, 18:38 | Afișat: 9.8.2013, 23:03