Concurs de burse Erasmus

Facultatea ETTI
– pentru anul universitar 2012-2013 –

Pentru Concursul de selecţie a Studenţilor Erasmus organizat de către Facultatea ETTI se pot înscrie studenţii înmatriculaţi la această facultate, şi anume: studenţii din anii I-III; masteranzii din anul I; doctoranzii cu frecvenţă (excepţie burse POSDRU).

La înscriere, fiecare student va depune la secretariatul programului din Facultatea ETTI – sala B304 (Leu, corp B, etaj 3) – până pe 7 noiembrie 2012, ora 12Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus, care este constituit din următoarele documente:

(1) Cerere (menţionând tipul de mobilitate) – având avizul profesorului coordonator de mobilitate;

(2) Situaţia rezultatelor activităţii didactice, inclusiv media (M) a semestrelor de studiu anterioare (condiţie M>8);

(3) Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice / Participare, premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de: nivel local/UPB; nivel naţional/internaţional  (incluzand atestate de participare/copii ale diplomelor obtinute) ;

(4) Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă;

(5) Scrisoare de Motivaţie;

(6) Curriculum Vitae.

Fiecare candidat are în vedere următoarele:

• documentul (2) se solicită de la secretariatul facultăţii / departamentului; într-o primă etapă se poate include o declaraţie pe proprie răspundere privind media obţinută

• documentul (4) este eliberat de o instituţie abilitată sau de Catedra de Limbi moderne din UPB;

• toate documentele se introduc într-un dosar plic – Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus pe care se scriu, după caz:

Facultatea  / Departamentul de …
Student / Masterand / Doctorand (Numele şi prenumele) …
Anul de studiu (curent) …
Dosar de candidat la statutul de student Erasmus, (data) …

În prealabil studenţii candidaţi trebuie să ia legătura cu profesorii coordonatori de mobilităţi SOCRATES pentru a obţine avizul acestora

Informaţii suplimentare privind programul educaţional comunitar ERASMUS-SOCRATES pot fi obţinute de la secretariatul programului din Facultatea ETTI (sala B304), secretariatul ERASMUS-SOCRATES UPB (Rectorat, etaj IV), precum şi de la profesorii coordonatori de mobilităţi.

• Concursul va avea loc pe data de 7 noiembrie 2012, ora 15, în Sala de Consiliu (Sala Rondă – Leu, corp A, etaj 1).

Este obligatorie prezenţa la concurs a tuturor studenţilor înscrişi.


PROFESORII COORDONATORI DE MOBILITĂŢI ERASMUS-SOCRATES
din Facultatea ETTI

Profesor

Universitatea

OBSERVAŢII

BACIVAROV Ioan
 • Institut National Polytechnique de Grenoble, F
 • Universite d’Angers, F
 • Universidade Aberta Lisboa, P
 • Universite de Savoie, F
 • Universite de la Rochelle

Domeniile: calitate, fiabilitate, securitate

(an III şi Master ICSFET an 1)

CIOCHINĂ Silviu
 • Ecole Superieure d’Electricite (SUPELEC), F
BREZEANU Gheorghe
 • Universita degli Studi di Napoli Federico II, I
CACOVEANU Remus
 • Institut National Polytechnique de Grenoble, F
CROITORU Victor
 • Blekinge Tekniska Högskola, SW
COLTUC Daniela
 • Ecole Superieure de Chimie – Physique Electronique de Lyon, F
 • Institut National Polytechnique de Grenoble, F
DRĂGULĂNESCU  Nicolae
 • Universite „Jean Monnet” Saint-Etienne, F
 • Universite de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, F
GAVAT Inge
 • University of Maribor, SI
IONESCU Bogdan
 • Universita degli Studi di Trento, I
STĂNCESCU Ştefan
 • MÄLARDALENS HÖGSKOLA, SW
STOICHESCU Dan
 • Politecnico di Torino, I
 • Universite de Reims Champagne – Ardenne, F
 • Universite d’ Orleans, F
 • TELECOM SudParis, F
STRUNGARU Rodica
 • Technische Universiteit Eindhoven, NL
 • Universität der Bundeswehr München, D
VERTAN Constantin
 • TELECOM PARISTECH, F
 • Universite de Reims Champagne – Ardenne, F
 • Institut National Polytechnique de Grenoble, F
 • Universite „Blaise Pascal” Clermont – Ferrand, F
 • Universidad de Malaga, Spain

NOTE

1. Studenţii din anii I-II pot beneficia şi de unele dintre bursele oferite de către Facultatea de Ştiinţe Aplicate pentru mobilităţi internaţionale studenţeşti ERASMUS. În acest scop îl vor contacta pe prof. Radu Chişleag (Catedra Fizică, corp BN).

2. Fiecare student îşi va păstra copii după documentele importante depuse, în special după Atestatul de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă.


Alte informaţii

Metodologie privind mobilitatea Erasmus a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la UPB în anul universitar 2012-2013

Biroul pentru Programe Comunitare Educaţionale al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (BPCE-UPB)
Rectorat, cam. R 401
Telefon: +4.021.402.92.84
Fax: +4.021.318.10.28
E-mail: socrates@rectorat.pub.ro
Web: www.upb.ro/program-erasmus-llp.html

Actualizat: 12.8.2013, 14:41 | Afișat: 10.8.2013, 13:00