Admitere la programul universitar de masterat ICSFET și doctorat – septembrie 2018

Download broşură de prezentare a programului de masterat ICSFET 2018 (Responsabil program – prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV)

Pentru mai multe informații privind programul de masterat universitar “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET) accesați această pagină.

Pentru întrebări legate de procesul de admitere la programul de masterat ICSFET ne puteți contacta la:

Promoția Master ICSFET 2018


26 iunie 2018 – poza de grup a absolvenților promoției 2018 – Master ICSFET

 

ÎNSCRIERE:

Sesiunea iulie 2018:
Înscriere : 5 – 7, 9 – 12 iulie 2018, orele 9 – 15, Leu corp A, mezanin
Interviu: 13 iulie 2018, începând cu ora 9, sala B032
Afişare rezultate: 13 iulie 2018, ora 17 (estimat), site ETTI
Înmatriculare: 14.07 şi 15.07.2018, orele 9 – 15 Leu. Neînmatricularea atrage după sine pierderea locului și eliminarea din concurs. Va trebui să aveți Cartea de Identitate și veți plăti taxa de înmatriculare (50 lei).

Candidați admiși și înmatriculați – programul de masterat ICSFET (sesiunea iulie 2018)

Sesiunea septembrie 2018 (5 locuri disponibile):
Înscriere: 6 – 8, 10 – 13 septembrie 2018, orele 9 – 15, Leu corp A, mezanin
Interviu: 14 septembrie 2018, începând cu ora 9, sala B032
Afişare rezultate: 14 septembrie 2018, ora 16 (estimat), Leu
Înmatriculare: 15 şi 16 septembrie 2018, orele 9 – 15 Leu

“Opţiunea 1 bate media; media bate opţiunile 2 – …”

IMPORTANT: pentru ocuparea locurilor la programele de masterat, Opțiunea 1 (în ordinea programelor de masterat preferate) bate media. Dacă doriți să aplicați pentru programul de masterat ICSFET, acesta trebuie trecut în mod obligatoriu ca PRIMĂ OPȚIUNE în fișa de înscriere, completând însă și restul opțiunilor în ordinea importanței pentru a favoriza o eventuală redistribuire.

ACTE NECESARE:

Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)

 1. Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
 2. Diplomă de bacalaureat – în original.
 3. Diplomă de Licenţă / Inginer sau echivalentă acesteia – în original.
 4. Foaie matricolă / suplimentul la diplomă – în original.
 5. Certificatul de naştere, în copie legalizată.
 6. Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul).
 7. Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează.
 8. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB).
 9. Copie carte de identitate
 10. Dosar plic (din hârtie)

ACTE NECESARE pentru absolvenţii UPB promoţia 2018:

Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)

 1. Certificatul de naştere, în copie legalizată.
 2. Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul).
 3. Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează.
 4. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (Cuantumul taxei de înscriere este 50 de lei pentru sesiunea iulie 2018 și 100 lei pentru sesiunea septembrie 2018 şi a fost stabilit de către Senatul UPB).
 5. Copie carte de identitate
 6. Dosar plic (din hârtie)

Șefii de promoție 2018 ai programelor de studii de licență din UPB sunt admiși fără interviu la programul de masterat dorit.

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, conform solicitărilor acestora exprimate în fişa de înscriere, şi în limita numărului maxim de 30 de locuri alocate fiecărui program de master.

Examenul de admitere la programul de masterat ICSFET se va desfășura vineri 13.07.2018, începând cu ora 9, în sala B032 (corp B, parter). Ordinea va fi alfabetică, iar timpul alocat examinării fiecărui candidat va fi de maximum 10 minute (5 minute prezentare + 5 minute întrebări ale comisiei).

Interviul, în ansamblul său, se referă la:

 • studiile şi activitatea anterioară a candidatului;
 • planul personal de educaţie şi pregătire profesională;
 • motivaţia de a urma programul de masterat ICSFET;
 • disponibilitatea de a se conforma reglementărilor specifice acestui program de masterat.

Ca recomandare, pentru o mai bună prezentare în fața comisiei, puteți pregăti 1-2 foi tipărite (față-spate) în câteva exemplare, cu slide-uri care să conțină următoarele informații:

 • nume, date de contact (telefon, adresă e-mail)
 • secția absolvită, anul, titlul lucrării de licență, coordonator
 • activități stiințifice la care ați participat în ciclul licență / liceu (conferințe, sesiuni studențești, burse obținute, premii, articole publicate)
 • pe scurt – motivația pentru care ați ales acest program de masterat

Link-uri:


ADMITERE DOCTORAT 2018 (Conducător de doctorat – prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV):

Sesiunea I de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019

Iulie 2018
– 25 – 29 iunie 2018, înscrierea candidaților
– 2 și 3 iulie 2018, susținerea probei de concurs și încheierea unui precontract de studii doctorale.

Septembrie 2018
Pentru a doua sesiune de admitere, perioada de înscriere este 3 – 14 septembrie 2018. Concursul va putea fi dat în intervalul 17-18 septembrie 2018.

Mai multe informații pe site-ul SD-ETTI.

Actualizat: 10.9.2018, 20:50 | Afișat: 12.6.2018, 16:24