Admitere la programul universitar de masterat ICSFET – 2023

Vă așteptăm la programul de masterat ICSFET (Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii) pentru a vă aprofunda cunoștințele în ingineria și managementul calității, fiabilității și securității sistemelor complexe (electronice, de telecomunicații, informatice etc.), domeniu cu care absolvenții ETTI – UPB au făcut deja cunoștință în anii 3 sau 4 de licență în cadrul disciplinei CAF (Calitate și fiabilitate).

“Absolvirea acestui program de masterat mi-a permis încheierea unei noi etape în educația mea – ciclul de studii pentru a deveni un inginer în adevăratul sens al cuvântului – și obținerea titlului de Master.
Consider că programul de masterat ICSFET a oferit un program echilibrat ce a permis însușirea de cunoștințe noi și noțiuni teoretice necesare în domeniul ingineresc. Temele și proiectele abordate oferă oportunitatea de a exersa o serie de atribute indispensabile în piața muncii precum: gândirea deschisă, capacitatea de a avea o perspectivă largă, abilitatea de a căuta și a găsi pașii necesari spre a atinge un obiectiv stabilit, perseverență și încredere în forțele proprii. Toate aceste elemente sunt insuflate cu atenție de profesorii deschiși la noutate, flexibili, orientați către dezvoltarea profesională și educațională a studentului, precum și către dorințele sale de cercetare.
Astfel, recomand cu căldură alegerea programului de masterat ICSFET pentru toți cei care doresc să obțină informații utile din domenii precum cybersecurity, asigurarea calității, standardizare, fiabilitate sau inteligență artificială.”

Claudia-Ioana STAFIE, șefă de promoție ICSFET 2022

Vedeți mai multe testimoniale în pagina absolvenților ICSFET

Detalii despre procedura de admitere, înscriere, calendar, acte, taxe, regulamente găsiți la următoarele adrese:

Pentru a obține mai multe informații vă puteți auto-înrola în echipa Masterat ICSFET în Microsoft Teams -> Join a team with a code:

0cbcc4n

INFORMAȚII

1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Sesiunea de admitere anticipată – mai 2023 – detalii aici

Înscrierea candidaților
3.04 – 13.05.2023

Concurs de admitere
15.05 – 18.05.2023

Comunicarea rezultatelor
19.05.2023

Înmatricularea candidaților
3.07 – 7.07.2023, 13-15.07.2023 și 18.07.2023

 

Sesiunea iulie 2023

Înscrierea candidaților
1.07 – 10.07.2023

Concurs de admitere
12.07 – 13.07.2023

Comunicarea rezultatelor
14.07.2023

Înmatricularea candidaților
14 – 15.07.2023 și 18.07.2023

 

Sesiunea septembrie 2023
doar pentru programele de masterat la care mai rămân locuri libere

 

2. PROBE DE CONCURS

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe:

a) Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, cu subiecte dintr-o bibliografie anunțată sau de tip interviu, și corespunde mediei MA a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul;

b) Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, care corespunde mediei MB a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

MG = (MA + MB) / 2

Admiterea candidaților pe programe de studii se face în ordinea primei opțiuni și a ordinii descrescătoare a mediilor generale de admitere (MG), cu condiția ca media generală MG să fie minimum 6,00 (șase), în limita numărului de locuri alocate fiecărui program de masterat. Candidații care nu au fost repartizați la programul de masterat ce corespunde primei opțiuni sunt repartizați în ordinea opțiunilor exprimate la programele de masterat din cadrul Facultății ETTI, dacă acestea nu și-au completat numărul maxim de locuri.

Opțiuni:

 • Opțiunea 1 bate media; media bate opțiunile 2 – …” IMPORTANT: pentru ocuparea locurilor, Opțiunea 1 (în ordinea programelor de masterat preferate – Anexa 1, pct. 13 din Regulament) bate media. Dacă doriți să aplicați pentru programul de masterat ICSFET, acesta trebuie trecut în mod OBLIGATORIU ca PRIMĂ OPȚIUNE în fișa de înscriere, completând însă și restul opțiunilor în ordinea dorită pentru a favoriza o eventuală redistribuire.
 • oricâte opțiuni posibile la înscriere;
 • redistribuire automată în funcție de opțiuni.

Pentru programul de masterat ICSFET:

 • la Proba 1: fiecare candidat va prezenta pe scurt conținutul lucrării de licență (sau al altui proiect relevant la care a lucrat), punând accent pe modul în care pot fi implementate conceptele de calitate – fiabilitate – mentenabilitate – securitate hardware / software în cadrul acestei lucrări.
 • la Proba 2: scurtă discuție axată pe activitatea candidatului și obiective. Discuția, în ansamblul său, se va referi la:
  • studiile și activitatea anterioară a candidatului;
  • planul personal de educație și pregătire profesională;
  • motivația de a urma programul de masterat ICSFET;
  • interesul candidatului în aprofundarea cunoștințelor din domeniile calitate – fiabilitate – securitate;
  • integrarea profilului acestui program de masterat cu pasiunile sau activitatea profesională a candidatului;
  • disponibilitatea de a se conforma reglementărilor specifice programului de masterat ICSFET.

Ca recomandare (fără a fi obligatoriu), pentru o mai bună reprezentare în fața comisiei de admitere la programul de masterat ICSFET, candidații pot trimite (prin e-mail gabriel.petrica_at_upb.ro sau chat Teams) informațiile de mai sus într-un material de prezentare (tip CV / scrisoare de intenție):
– numele, date de contact (telefon, adresă e-mail);
– facultatea absolvită, secția / specializarea, anul;
– titlul lucrării de licență și coordonatorul științific al acesteia;
– activități relevante, desfășurate pe durata studiilor de licență / liceu (articole publicate în reviste științifice / volume ale conferințelor, participări la sesiuni studențești / concursuri / olimpiade, premii obținute, mobilități Erasmus sau alte tipuri de burse în străinătate, stagii de practică în companii, activități de voluntariat etc.);
– activitatea profesională actuală și perspective;
– domeniile de interes.

Includeți în acest document:

 • o scurtă descriere a lucrării de licență, subliniind o posibilă corelare cu termeni specifici domeniului calitate, fiabilitate, securitate hardware / software;
 • motivația pentru care a fost ales programul de masterat ICSFET.

Documentul poate fi folosit ca suport (electronic / tipărit) în cadrul interviului, pentru prezentarea personală a candidatului.

Comisia de interviu:
– minim 3 cadre didactice din facultate;
– comisia este alocată programului de masterat ICSFET sau unui grup de programe de masterat.

Rezultatele sunt afișate pe site ETTI: http://www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/admitere-masterat

3. INFORMAȚII DESPRE ADMITEREA LA PROGRAMUL DE MASTERAT ICSFET

Informații complete despre programul de masterat ICSFET: https://www.euroqual.pub.ro/master-ingineria-calitatii-si-sigurantei-in-functionare-in-electronica-si-telecomunicatii/

Actualizat: 18.3.2023, 13:44 | Afișat: 17.3.2023, 11:46