Admitere Master universitar “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET) – 2016

Procedura de înscriere pentru concursul de admitere:

Perioade de înscriere: lunile iulie și septembrie 2016, conform programului anunțat pe site-ul ETTI.

iulie 2016: Pentru absolvenţii cu diplomă de inginer promoţia iulie 2016, facultăţile organizează înscrierea pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat în perioada: 6 – 15 iulie 2016, între orele 9.00 – 15.00 (taxă 100 lei).

septembrie 2016: A doua perioadă de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat este 1 – 14 septembrie 2016, între orele 9:00 – 15:00 (taxă 125 lei).

Pentru anul universitar 2016-2017 sunt alocate 25 locuri fără taxă pentru programul de Master ICSFET.

IMPORTANT: pentru ocuparea locurilor la Master, Opțiunea 1 (în ordinea programelor de Master preferate) bate media. Dacă doriți să aplicați pentru programul de Master ICSFET, acesta trebuie trecut în mod obligatoriu ca PRIMĂ OPȚIUNE în fișa de înscriere, completând însă și restul opțiunilor în ordinea importanței pentru a favoriza o eventuală redistribuire.

Informații suplimentare pentru programul de Master ICSFET:

Promoția Master ICSFET 2016

Promoția Master ICSFET 2015

Înscrierea se face la Secretariatul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.

Acte necesare:
Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
Diploma de bacalaureat, în original
Diploma de licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia – în original
Foaie matricolă/suplimentul la diplomă – în original
Certificat de naştere – copie legalizată
Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul)
Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
Chitanţa privind plata taxei de înscriere (cuantumul taxei de înscriere a fost stabilit de către Senatul UPB)
Copie Carte de Identitate
Dosar plic

Examen admitere

Examenul scris este unic pentru toate programele de masterat de aprofundare, cercetare sau interdisciplinare ale Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Durata examenului este de 3 ore, iar candidaţii se vor prezenta în sălile de examen la ora 9.00.

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în data de 15 septembrie 2016, ora 10:00.

Listele cu alocarea pe săli pentru examenul scris vor fi afişate la sediul facultăţii în ziua examenului, începând cu ora 8:00.

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să se înmatriculeze conform calendarului (în zilele de 16 şi 17 septembrie), în caz contrar vor pierde locul câştigat prin concurs.

Tematica de concurs
Examenul scris va cuprinde subiecte din două discipline (“2 din 3”). Cele două discipline vor fi alese de candidaţi la înscrierea la concurs dintre următoarele:

1) Dispozitive şi circuite electronice
2) Elemente de programare şi algoritmi
3) Elemente de teoria semnalelor

Tematica şi bibliografia disciplinelor de examen sunt prezentate în continuare:

1) Dispozitive şi circuite electronice
Tematica:
1. Tranzistorul MOS
2. Circuite electronice fundamentale cu tranzistorul MOS

Bibliografie (forma electronică a bibliografiei disponibilă aici):
Gh. Brezeanu, Note de curs, 2009

2) Elemente de baza de programare si algoritmi
Tematica:
1. Tipuri de date fundamentale şi derivate.
2. Clase şi obiecte. Moştenirea claselor.
3. Structuri de date fundamentale: liste înlănţuite, arbori.
4. Algoritmi de sortare şi căutare.

Bibliografie (forma electronică a bibliografiei disponibilă aici):
Felicia Ionescu, “Elemente de programare orientată pe obiecte. Aplicaţii în limbajul C++”, Editura Printech, Bucureşti, 2000. pag. 11-20, 33-61, 81-90, 125-133.

3) Elemente de teoria semnalelor
Tematica:
1. Analiza semnalelor analogice periodice cu ajutorul seriilor Fourier
2. Analiza semnalelor analogice neperiodice cu ajutorul transformatei Fourier
3. Reprezentarea semnalelor analogice neperiodice cu ajutorul transformatei Laplace unilaterale
4. Analiza Fourier a semnalelor în timp discret neperiodice
5. Reprezentarea semnalelor în timp discret cu transformata z

Bibliografie (forma electronică a bibliografiei disponibilă aici):
Ad. Mateescu, N. Dumitriu, L. Stanciu, “Semnale şi sisteme. Aplicaţii în filtrarea semnalelor”, Editura Teora, Bucureşti, 2001. pag. 31-47, 57-64, 89-97, 172-181, 190-207.

Pentru toate disciplinele de concurs sunt afişate pe site ETTI modele de subiecte.

modele subiecte DCE
modele subiecte EPA
modele subiecte TS

INFORMAȚII

Download broşură de prezentare Master ICSFET

  • ICSFET este un program de Master interdisciplinar modern, ai cărui absolvenţi sunt solicitaţi de companiile româneşti şi multinaţionale pentru a conduce compartimentele calitate – fiabilitate – securitate sau a lucra în departamentele proiectare, testare, QA (Quality Assurance), securitate etc.
  • Obiectivul programului constă în realizarea unei pregătiri de nivel înalt în domeniul ingineriei calităţii şi siguranţei în funcţionare (ultima incluzând fiabilitatea, mentenabilitatea şi securitatea) pentru licenţiaţii din domeniile electronicii, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
  • Prin programul ERASMUS se oferă – prin concurs – burse la Departamentul Calitate – Fiabilitate al Universităţii din Angers (Franța).

Calendarul lunii septembrie 2016

Fişă de înscriere master 2016

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat – anul universitar 2016-2017

  Regulament privind organizarea și funcționarea procesului de învățămând în cadrul Studiilor Universitare de MASTERAT din UPB – 2014

Pentru mai multe informații accesați pagina https://www.euroqual.pub.ro/master-ingineria-calitatii-si-sigurantei-in-functionare-in-electronica-si-telecomunicatii/

Linkuri:
www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/admitere-masterat
www.upb.ro/admitere-master.html

Actualizat: 12.9.2016, 10:48 | Afișat: 27.6.2016, 14:44