Teme disertație masterat ICSFET 2021-2022

Trimiteți un e-mail la gabriel . petrica _at_ upb . ro pentru a solicita acces la tabelul cu propuneri de teme de disertație 2021-2022.

Tabelul se află și în pagina disciplinei Cercetare științifică și practică S3 din platforma Moodle.

Alte informații:

  • Aplicația ETTI pentru alegerea și validarea finală a temei de disertație se află la adresa: http://etti.pub.ro/absolvire/. Prin această aplicație se va genera Anexa 2, care va trebui inserată în documentul final.
Afişat: 15.11.2021, 18:57