Teme de disertaţie propuse (master ICSFET, anul universitar 2017-2018)

Coordonator Titlu temă Student
Prof. dr. ing. Ioan Bacivarov 1. Metoda arborilor de defectare. Platformă de laborator Măndiță Theodor
2. Metoda AMDEC/FMEA/FMECA. Platformă de laborator Lascu Teodora
3. Modelarea creșterii fiabilității sistemelor software Cruceru Denisa
4. Metode de analiză a riscului Stan Cristina Iuliana
5. Survivabilitatea rețelelor de telecomunicații Șomăcescu Victor-Lucian
6. Testarea funcțională și non-funcțională a unui produs software Simescu Andreea
7. Studiul securității bazelor de date și asigurarea integrității datelor Opincă Ioana-Andra
8. Evaluarea calității și securității serviciilor web – metrici de calitate și instrumente de testare Opincă Theodora-Sabina
Prof. dr. ing. Angelica Bacivarov 1. Platformă pentru analiza fiabilității structurilor cu redundanță de tip statică Chinde Cătălin-Petru
2. Evaluarea structurilor software redundante de tip static/dinamic cu caracteristici de autotestabilitate
3. Dezvoltarea unei platforme de testare pentru scheme logice secvențiale Popescu Irina
4. Studii asupra proiectării activităților de mentenanță preventivă Crăciun Maria-Alexandra
5. Creșterea fiabilității sistemelor cu teste de tip burn-in Boroșeanu Eduard-Ionuț
6. Proiectarea încercărilor de fiabilitate Nechifor Alexandru-Cătălin
7. Studii asupra modelelor de testare pentru un produs software. Aplicații pentru un site web. Ștefan Diana
8. Studiu de fiabilitate pentru o platformă de test a circuitelor integrate Spurcaciu Maria
Prof. dr. ing. Norocel Codreanu 1. Platformă de laborator multifuncțională în domeniul tehnologiilor de interconectare
2. Dezvoltarea unui stand tehnologic de investigație termografică a structurilor PCB de mare putere
3. Mediu de proiectare tehnologică și investigație virtuală a modulelor electronice
Conf. dr. ing. Iulian Năstac 1. Model bazat pe inteligență artificială pentru eficientizarea unor componente ale sistemelor de calcul Barcan Adrian
2. Îmbunătățirea calității produselor tehnice prin folosirea predictorilor neuronali Stoica Liviu-Vasile
3. Proiectarea clasificatoarelor inteligente pentru eficientizarea unor sisteme socio-tehnice
4. Prognoza unor parametri definitorii privind calitatea produselor Matei Constantin
5. Publish or Perish: o abordare prin machine learning Gheorghe Loredana-Alexandra-Luiza
Conf. dr. ing. Cosmin Mihai 1. Analiza vulnerabilităților sistemelor de mare răspundere funcțională. Exemple de bune practici în divulgarea coordonată a vulnerabilităților Mocanu Andrei
2. Proceduri de verificare a securității platformelor web. Detectarea site-urilor compromise Militaru Cosmin
3. Tehnici de detecție a atacurilor cibernetice ce vizează poșta electronică. Soluții de configurare a unor filtre pentru mesajele e-mail Peneș Florentina
4. Impactul atacurilor cibernetice asupra infrastructurilor de importanță deosebită. Studiu de caz. Olteanu Cristina
Ș.l. dr. ing. Lucian Milea 1. Soluții de atenuare a perturbațiilor electromagnetice în măsurătorile de laborator
2. Soluții de rejecție a semnalelor perturbatoare în măsurătorile de laborator
3. Interfață senzorială pentru braț robotic telecomandat
Conf. dr. ing. Orest Oltu / As. Valentin Voiculescu 1. Crearea, testarea și monitorizarea unei topologii de rețea virtualizată Panait Oana
2. Testarea automată a unui telefon mobil
Dr. ing. Cristinel Roncea 1. Abordarea riscurilor și oportunităților. Studiu de caz în organizația XYZ.
2. Implementarea SMC. Studiu de caz în organizația XYZ
3. Particularități ale abordării procesuale conform anexei SL. Studiu de caz pentru un SIM implementat în organizația XYZ.
4. Auditarea “Leadership-ului” din perspectiva standardelor pentru sistemele de management care au la bază anexa SL
Dr. mat. Luminița Copaci 1. Tehnici moderne în controlul statistic al calității Dima Andrei-Ionuț
2. Modelarea matematică a proceselor stochastice staționare în procesarea semnalelor. Studiu de caz
3. Modelarea rețelelor de comunicații prin intermediul proceselor stochastice Preser George
4. Metode statistice aplicate în studiul fiabilității sistemelor tehnice Oprea Iulia
5. Simularea variabilelor aleatoare. Studiu de caz Vasile Claudia
Actualizat: 30.3.2018, 12:17 | Afișat: 18.10.2017, 22:39