Teme de disertaţie propuse (master ICSFET, anul universitar 2015-2016)

Coordonator Titlu temă Student
Prof. dr. ing. Ioan Bacivarov 1) Modelarea structurală a fiabilităţii sistemelor electronice. Platformă de laborator.
2) Analiza fiabilităţii sistemelor utilizând metoda arborilor de defectare/ AMDEC. Platformă de laborator. NICOLAE Vlad
3) Arhitecturi orientate pe servicii pentru sisteme complexe
4) Managementul sistemelor de securitate IT. Analiză, metode de implementare. Familia ISO 27000. MUNTEAN Andrada
5) Analiza survivabilităţii sistemelor informatice. Platformă de laborator.
6) Cyber-security. Modele şi indicatori de securitate IT. IORDACHE Silviu-Răzvan
7) Securitatea Internet of Things (IoT). Modele şi indicatori de securitate pentru IoT. PÂRVULESCU Florin-Daniel
8) Tehnologia MPLS ca suport pentru implementarea mecanismului QoS – Differentiated Services APOSTOL Adelina
9) Arhitecturile şi tehnicile utilizate pentru reţeaua MPLS privind calitatea serviciilor TACHE Daniela
10) Detectarea şi mitigarea atacurilor informatice de tip DDOS STAICOVICI Horațiu-Dumitru
11) Studiu asupra calităţii produselor – standardul MIL-STD 105E CIUREA Marius
12) Analiza calităţii şi fiabilităţii într-o reţea de comunicaţii mobile MATEI Marian-Flavius
13) Metode de siguranță și protecție în rețele IP PODOLEANU Marian-Vasile
14) Parametri de calitate a apelurilor în rețele VoIP BĂDUCA Anda
Prof. dr. ing. Angelica Bacivarov 1) Creşterea fiabilităţii sistemelor prin teste de burn-in LAZĂR Andrei
2) Platformă realizată în MATLAB pentru studiul performanţelor structurilor redundante SBURLEA Lucian
3) Generarea automată a secvenţelor de test prin metode algebrice. Platformă de laborator. VIȘAN Laurențiu-Florin
4) Modele şi instrumente de injecţie a defectelor/erorilor în sisteme complexe FĂSUI Adrian
5) Controlul stabilităţii proceselor tehnologice GAVRILĂ Cristian
6) Testarea automată a sistemelor cu metoda analizei de semnătură POPOVICI Alexandru
7) Proiectarea încercărilor de fiabilitate STĂNICĂ Oana-Ștefania
8) Testarea produselor software CONSTANTIN Alexandru-Gabriel
9) Proiectări pentru securitatea unui sistem de telecomunicaţii CONSTANTIN Georgiana-Sorina
10) Securitatea unei rețele de date POPESCU Anca-Zamfira
Prof. dr. ing. Adrian Mihalache 1) Simularea testării sistemelor software complexe
2) Metodă şi program pentru atestarea calităţii capitalului
intelectual
3) Decizii optime în condiţii de asimetrie a informaţiei
4) Evaluarea activelor intangibile ale unei întreprinderi bazate pe cunoaştere
5) Sistem inteligent de examinare a cunoştinţelor
Prof. dr. ing. Norocel Codreanu 1) Dezvoltarea unui stand de măsură a calităţii şi fiabilităţii dispozitivelor din electronica organică
2) Studii privind proiectarea şi realizarea structurilor conductoare din electronica organică fiabile
Conf. dr. ing. Iulian Năstac 1) Îmbunătăţirea calităţii produselor tehnice prin folosirea predictorilor neuronali
2) Proiectarea clasificatoarelor inteligente pentru eficientizarea unor sisteme socio-tehnice
3) Prelucrarea masivelor de date prin metode ale inteligenţei artificiale
4) Artificial Intelligence based model for PC’s systems enhancement POPESCU Victor
5) Sistem avansat de diagnoză bazat pe clase de imagini VOCUREK Mihai-Iulian
CP1 dr. ing. Marius Bâzu 1) Testarea accelerată a componentelor şi sistemelor electronice
2) Programe de selecţie pentru creşterea fiabilităţii loturilor de produse electronice
3) Tehnici moderne în analiza defectărilor
4) Programe de testare pentru creșterea fiabilității echipamentelor de transmisie OSI Layer 2 și 3 din rețelele de telecomunicații PATRICHE Cristian
ŞL. dr. ing. Cosmin Mihai 1) Studiu asupra securităţii datelor din cloud computing MIRON Adrian-Ovidiu
2) Impactul atacurilor cibernetice asupra platformelor on-line BĂRARU Cătălin-George
3) Analiza asupra siguranței transferului de date între client și server ARDELEANU Ancuța
4) Analiza vectorilor de atac cibernetic ILIE Teodor
5) Studiul atacurilor de tip Denial of Service asupra reţelelor wireless POPESCU Ileana
6) Analiza vulnerabilităţilor reţelelor de calculatoare ISPAS Cosmin-Ionuţ
7) Analіza survіvabіlіtăţіі sіstemelor іnformatіce. Platformă de laborator. PAUL Ionuţ-Cosmin
Actualizat: 2.2.2016, 9:46 | Afișat: 2.11.2015, 11:11