Sisteme de management

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL PROIECTULUI
4. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
1 2 Sisteme de management 1 2 E
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de master universitar de cercetare “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV

Obiectivele disciplinei:
În cadrul acestui proiect studenţii vor fi familiarizaţi cu:
– Structura documentelor sistemului de management al calităţii, respectiv securităţii IT pentru companii din domeniul electronicii/telecomunicaţiilor/IT;
– Redactarea de capitole din Manualul calităţii şi/sau documente ale sistemului de management (proceduri ş.a.) pentru o companie din domeniul electronicii/telecomunicaţiilor/IT.

Competenţe specifice:
– Crearea abilităţilor de a efectua independent documentarea de specialitate şi de a elabora documente ale sistemului de management pentru o companie din domeniul electronicii/telecomunicaţiilor/IT.

2. Evaluare

– aprecierea activităţii din cursul semestrului: 20%
– aprecierea conţinutului/redactării proiectului: 60%
– susţinere proiect: 20%.

3. Conţinutul proiectului

1. Structura documentelor sistemului de management al calităţii, respectiv securităţii IT pentru companii din domeniul electronicii/telecomunicaţiilor/IT.
2. Stabilirea temelor individuale.
3. Stabilirea abordărilor şi a metodologiei de lucru.
4. Stabilirea matricii proiectului şi a planului de monitorizare.
5. Gestiunea proiectului.
6. Prezentări de tip brainstorming ale documentelor elaborate.

Bibliografie:

1. I. Bacivarov, A. Kobi, Quality and Dependability, Mediarex 21, 2006
2. I. Bacivarov, Angelica Bacivarov, A. Mihalache, Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor, Electronica 2000, 2005
3. xxx Colecţia revistelor “Calitatea” şi “Quality Assurance”, 2000-2011 (Editor-in-Chief I. Bacivarov)
4. Colecţia revistei “Quality Engineering”, USA (Editor-for-Europe I. Bacivarov)

4. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 12.2.2014, 15:54 | Afișat: 9.8.2013, 21:19