Proiect de cercetare-documentare

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL PROIECTULUI
4. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
1 1 Proiect de cercetare-documentare 1 2 V
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV

Obiectivele disciplinei:
În cadrul acestui proiect de cercetare şi documentare studenţii vor fi familiarizaţi cu:
– accesarea bazelor de date naţionale şi internaţionale (la care are acces on-line UPB) în scopul documentării pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, cu focalizare spre domeniul fiabilităţii, mentenabilităţii şi securităţii componentelor şi sistemelor electronice şi de telecomunicaţii;
– stabilirea etapelor şi analiza riscurilor legate de un proiect de cercetare în domeniu;
– soluţionarea unui proiect de cercetare ştiinţifică vizând analiza asistată de calculator a fiabilităţii şi mentenabilităţii unor sisteme complexe (electronice, de telecomunicaţii, informatice etc.) utilizând diferite metode, cum sunt: metoda arborilor de defectare, simularea Monte Carlo, modelarea Markov ş.a.

Competenţe specifice:
Crearea abilităţilor de a efectua independent documentarea de specialitate şi de a elabora un proiect de cercetare vizând analiza asistată de calculator a fiabilităţii şi mentenabilităţii unor sistemelor complexe.

2. Evaluare

– aprecierea activităţii din cursul semestrului: 20%
– aprecierea conţinutului/redactării proiectului: 60%
– susţinere proiect: 20%.

3. Conţinutul proiectului

1. Definirea proiectelor şi a metodologiei de documentare în baze de date naţionale / internaţionale pentru tema aleasă.
2. Stabilirea temelor individuale şi a metodologiei de cercetare.
3. Stabilirea abordărilor şi a pachetelor software necesare pentru analiza asistată de calculator a fiabilităţii şi mentenabilităţii unor sisteme complexe.
4. Stabilirea matricii proiectului şi a planului de monitorizare.
5. Gestiunea proiectului.
6. Analiza riscurilor legate de proiect.

Bibliografie:

1. I. Bacivarov, Fiabilitatea sistemelor de telecomunicaţii, Ed. Militară, 1995.
2. I. Bacivarov, A.Kobi, Quality and Dependability, Mediarex 21, 2006.
3. I. Bacivarov, Angelica Bacivarov, A. Mihalache, Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor, Electronica 2000, 2005.
4. Birolini, A., Design of Reliability, Concurrent Engineering – Wiley, 2010.
5. xxx Colecţia revistelor IEEE Transactions on Reliability şi Reliability Engineering & System Safety.

4. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 24.8.2020, 18:53 | Afișat: 9.8.2013, 21:19