Instrumente pentru controlul incertitudinii

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
1 2 Instrumente pentru controlul incertitudinii 2 1 3 E
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de master universitar de cercetare “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: prof. dr. ing. Adrian MIHALACHE

Obiectivele disciplinei:
– pentru curs: elaborarea de modele şi metode pentru controlul incertitudinii în demersul tehnico-economic.
– pentru aplicaţii: utilizarea programelor aplicative pentru controlul incertitudinii.

Competenţe specifice:
Formarea aptitudinilor de a lua decizii eficiente în condiţii de incertitudine.

2. Evaluare

– aprecierea activităţii la laborator: 20%
– lucrare de verificare (la ultima şedinţă de laborator): 40%
– examen final (scris): 40%.

3. Conţinutul cursului

1. Sursele incertitudinii în mediul tehnic.
1.1. Incertitudinea privind cerinţele pieţii şi transformarea lor în specificaţii tehnice.
1.2. Incertitudinea privind caracteristicile componentelor.
1.3. Complexitatea sistemelor ca sursă de incertitudini.

2. Sursele incertitudinii în mediul economic.
2.1. Incertitudinea privind cererea şi oferta.
2.2. Incertitudinea privind formarea preţurilor.
2.3. Incertitudinea privind resursele proceselor de dezvoltare.

3. Complexitatea sistemelor software.
3.1. Măsuri de complexitate.
3.2. Complexitate ciclomatică.
3.3. Complexitate McCabe şi Halsted.

4. Imprevizibilitatea sistemelor complexe.
4.1. Erori latente şi bug-uri.
4.2. Traiectorii în spaţiul stărilor.
4.3. Defecte şi defectări.

5. Modele statice ale sistemelor complexe software.
5.1. Abordarea de tip black-box.
5.2. Abordarea structurală.
5.3. Abordarea bayesiană statică.

6. Evaluarea complexităţii generate de piaţă.
6.1. Teorema lui Coase.
6.2. Teorema Black-Scholes şi implicaţiile ei.
6.3. Evaluarea activelor intangibile.

4. Conţinutul laboratorului

1. Optimizarea sitului Web al întreprinderii virtuale.
2. Exerciţiu de evaluare a activelor intangibile.
3. Analiza valorii pe baza teoremei Black-Scholes.
4. Metode de validare a modelelor de complexitate.

Bibliografie:

1. Mihalache, A., Când calculatoarele greşesc… Evaluarea fiabilităţii sistemelor de programe, EDP, 1995
2. Tapscott, D., Williams, A. D., Wikinomics, Porfolio, N. Y., 2008
3. Hassan, R., The Chronoscopic Society, Peter lang, N. Y., 2003

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 26.1.2015, 19:17 | Afișat: 9.8.2013, 21:12