Fiabilitatea sistemelor electronice

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR
6. DOWNLOAD

1. Informaţii generale

Scopul disciplinei: însuşirea conceptelor fundamentale privind ingineria calităţii, fiabilităţii şi securităţii aplicabile în electronică / telecomunicaţii. Se au în vedere modelarea şi analiza calităţii, fiabilităţii şi securităţii sistemelor electronice / de telecomunicaţii (SET) considerând etapele proiectare, fabricaţie şi utilizare; se dezvoltă o abordare bazată pe fizica defectelor / erorilor şi a instrumentelor statistice pentru evaluarea performanţelor SET.

Disciplina se încadrează în grupul disciplinelor de pregătire inginerească generală şi îşi propune crearea abilităţilor de aplicare a cunoştinţelor fundamentale de inginerie a calităţii şi fiabilităţii pentru obţinerea de produse / procese de calitate, care să răspunda cerinţelor pieţei europene unice. Atât cursul, cât şi lucrările de laborator, dau posibilitatea cunoaşterii unor tehnici specifice de asigurare şi atestare a calităţii şi fiabilităţii produselor şi serviciilor, dar mai ales, a modalităţilor prin care acestea sunt realizate şi certificate.

Fiabilitatea sistemelor electronice – disciplină opțională (grupul O1) pentru toţi studenţii anului 4 de la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA) – UPB, Specializarea Inginerie economică în domeniul electric, energetic și electronic
Anul: 4, semestrul: 1
Titular curs: prof. dr. ing. Ioan Bacivarov
Forma de verificare: Verificare (V)
Notare: notă
Numărul de puncte credit (p.c.): 3
Număr de ore săptămânale: 2 curs | 1 laborator

Domeniul Specializarea Cod Semestrul I Semestrul II
C S L P C S L P
Inginerie și management
Inginerie economică în domeniul electric, energetic și electronic
15.F.07.A.008  2 1

Cunoştinţe anterioare necesare: Noţiuni de bază de teoria probabilităţilor şi statistică matematică

2. Evaluare

– activitate de laborator – 30%
– lucrări de control în cursul semestrului – 40%
– prezenţa la activităţile didactice – 10%
– examenul final – 20%

3. Conţinutul cursului

1. Concepte fundamentale în ingineria calităţii şi fiabilităţii sistemelor.

2. Indicatori de conformitate şi de fiabilitate pentru SET şi estimarea acestora.
2.1. Controlul statistic pe flux şi de recepţie al conformităţii.
2.2. Diagrame de control.
2.3. Proiectarea încercărilor de fiabilitate.

3. Fiabilitatea sistemelor electronice şi de telecomunicaţii.
3.1. Modelarea ratei defectărilor componentelor electronice.
3.2. Analiza fiabilităţii sistemelor integrate în etapa de proiectare. Metode bazate pe diagrame şi grafuri de fiabilitate.

4. Calitatea şi fiabilitatea software-ului.
4.1. Modele ale calitatii proceselor.
4.2. Modele ale colecţiilor de date şi serviciilor.

5. Mentenanţa SET.
5.1. Procese de reînnoire.
5.2. Modelarea markoviană a unui sistem reparabil.

6. Securitate, risc.
6.1. Modele de validare, asigurare.
6.2. Securitate IT&C
6.3. Arbori de defectare, diagrame cauză-efect în studiul securităţii şi fiabilităţii SET de mare răspundere funcţională

4. Conţinutul laboratorului

Laborator 1. Proiectarea planului de control statistic pe flux şi de recepţie al conformităţii. Fişe de control. Standardul MIL STD 105.

Laborator 2. Utilizarea programului STATISTICA în studiul proceselor gaussiene.

Laborator 3. Prelucrarea datelor statistice obţinute din încercările de fiabilitate pentru estimarea indicatorilor de fiabilitate ai SET.

Laborator 4. Extrapolarea indicatorilor de fiabilitate pentru durate de timp diferite de durata încercării.

Laborator 5. Analiza previzională de fiabilitate a unui SET în condiţii date de funcţionare.

Laborator 6. Utilizarea programului Design Master în proiectarea performanţelor unui circuit electronic.

Laborator 7. Construcţia şi analiza unui arbore de defectare corespunzător unui sistem electronic.

Bibliografie:

1. Angelica Bacivarov, I.C. Bacivarov, A. Mihalache, “Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor electronice. Aplicaţii.”, Ed. Electronica 2000, 2003.
2. I.C. Bacivarov, Angelica Bacivarov, A. Mihalache, “Controlul conformităţii produselor. Aplicaţii.”, Ed. Electronica 2000, 2003.
3. I.C. Bacivarov, D. Stoichiţoiu, T. van der Wiele, “Progresses in Quality and Dependability”, Mediarex, 2004.
4. V. Cătuneanu, Angelica Bacivarov, “Structuri electronice de înaltă fiabilitate. Toleranţa la defectări”, Ed. Militară, Bucureşti, 1989.
5. V. Cătuneanu, I.C. Bacivarov, “Fiabilitatea sistemelor de telecomunicaţii”, Ed. Militară, Bucureşti, 1985.
6. V. Cătuneanu, A. Mihalache, “Bazele teoretice ale fiabilităţii”, Ed. Academiei, Bucureşti, 1983.

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

6. Download

LABORATOR:

LUCRAREA 1. CONTROLUL STATISTIC DE RECEPŢIE AL COMPONENTELOR ELECTRONICE
Aplicaţii

LUCRAREA 2. PRELUCRAREA STATISTICĂ A REZULTATELOR EXPERIMENTALE OBŢINUTE ÎN URMA ÎNCERCĂRILOR DE FIABILITATE – ESTIMARE NEPARAMETRICĂ
Aplicaţii

LUCRAREA 3. CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE PRIN METODE PARAMETRICE
Aplicaţii

LUCRAREA 4. MODELE STRUCTURALE DE FIABILITATE
Aplicaţii

LUCRAREA 5. INFLUENŢA SOLICITĂRILOR ŞI A MEDIULUI AMBIANT ASUPRA RATEI DEFECTĂRILOR COMPONENTELOR ELECTRONICE. CALCULUL PREVIZIONAL AL FIABILITĂŢII
Aplicaţii

Pentru a descărca materiale suport pentru alte cursuri accesaţi

www.euroqual.pub.ro/download/

Actualizat: 24.11.2016, 13:44 | Afișat: 24.10.2014, 13:15