Controlul și managementul proiectelor și proceselor

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
1 2 Controlul și managementul proiectelor și proceselor 2 1 4 E
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: ș.l. dr. ing. Lucian MILEA

2. Evaluare

Se cere cunoașterea minimală a definițiilor de bază, a elementelor constitutive ale proceselor, a nivelelor de maturitate tehnologică (TRL), asimilarea modului de gândire specific redactării unei propuneri de proiect, stabilirea cerințelor de calitate, fiabilitate și siguranță în funcționare pentru un anumit proiect și TRL impus, înțelegerea elementelor de bază privind implementarea, monitorizarea și controlul proiectelor și proceselor.
– aprecierea activităţii la laborator: 60%
– examen final: 40%.

3. Conţinutul cursului

 • Definirea disciplinei și a obiectivelor. Procese tehnologice, elemente constitutive ale proceselor, exemple. Proiectarea proceselor tehnologice. Etapele parcurse de la concept la proces, prin proiecte. Calitatea, fiabilitatea și siguranța în funcționare privite din perspectiva maturității tehnologice a unui produs, proces sau serviciu. Nivele de maturitate (TRL).
 • Utilizarea proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) ca instrumente de concretizare a ideilor și conceptelor în produse, procese sau servicii. Formularea clară a ideii unui proiect, în corelație cu scopul vizat.
 • Definiții specifice. Limitele derulării unui proiect: triunghiul “timp – cost – calitate” în managementul de proiect. Pregătirea proiectelor.
 • Prezentare generală a etapelor de redactare a unei propuneri de proiect. Beneficiarii proiectului. Echipa proiectului şi partenerii. Criteriile de succes.
 • Programe, instrumente de finanțare și apeluri de cercetare. Criterii și etape în evaluarea propunerilor de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare.
 • Criterii de alegere a titlului proiectului. Definirea scopului și a obiectivelor. Identificarea etapelor, activităților și rezultatelor anticipate ale proiectului.
 • Rolul, atribuțiile și calitățile managerului de proiect. Alocarea resurselor pe activități. Planul de realizare a proiectului. Exemplu.
 • Organizarea și planificarea activităților și sarcinilor specifice ale proiectului. Instrumente de planificare. Diagrama Gantt. Exemplu.
 • Detalierea scopului și a obiectivelor, prezentarea detaliată a conceptului, justificarea propunerii de proiect. Formarea și definitivarea echipelor.
 • Managementul financiar al unui proiect. Identificarea resurselor disponibile și necesare. Estimarea eforturilor și a costurilor. Bugetul proiectului.
 • Identificarea, evaluarea și managementul riscurilor în proiecte. Categorii de riscuri majore în cercetare. Factorii principali generatori de risc.
 • Acorduri de parteneriat, angajamente și declarații legale, anexe și alte documente. Depunerea propunerilor de proiecte.
 • Implementarea, monitorizarea și controlul proiectelor. Evaluarea rezultatelor, raportările periodice și finale și încheierea proiectelor.
 • Transferul rezultatelor proiectelor în cadrul proceselor tehnologice. Stabilitatea, capabilitatea și optimizarea proceselor. Controlul calității.

4. Conţinutul laboratorului

 • Formarea echipelor, alegerea domeniilor și a temelor de cercetare.
 • Identificarea unei probleme, formularea scopului proiectului și definirea obiectivelor.
 • Stabilirea fazelor, activităților și a rezultatelor anticipate ale proiectului.
 • Planul de realizare a proiectului și diagrama Gantt.
 • Detalierea conceptului, justificarea propunerii de proiect, descrierea experienței echipei.
 • Estimarea resurselor, eforturilor și a costurilor; întocmirea bugetului.
 • Evaluarea propunerilor de proiecte de cercetare.

Bibliografie:

[1] Codreanu N. D., “Metode avansate de investigaţie a structurilor PCB”, Editura Cavallioti, Bucureşti, 263 p., ISBN 978-973-7622-89-1, 2009.
[2] Harper C. A., “Electronic packaging and interconnection handbook”, McGraw-Hill, 2000.
[3] Svasta P., Codreanu N. D., Golumbeanu V., Ionescu C., Leonescu D., Dumitraşcu D., “Proiectarea asistată de calculator a modulelor electronice”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998.
[4] Lau J., Wong C. P., Prince J. L., Nakayama W., “Electronic Packaging – Design, Materials, Process and Reliability”, McGraw-Hill, 1998.
[5] Rohsenow W.M., Hartnett J.P., Cho Y.I., “Handbook of heat transfer”, McGraw-Hill, 1998.
[6] Coombs C. F., Jr. “Printed circuits handbook” – ediţia a VI-a, McGraw-Hill, 2008.
[7] Herniter M.E., “Schematic Capture with Cadence Pspice”, Prentice Hall, 2001.

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 3.2.2019, 11:50 | Afișat: 2.2.2019, 22:52