Controlul calităţii proceselor tehnologice

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
2 3 Controlul calităţii proceselor tehnologice 2 1 4 E
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de master universitar de cercetare “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: dr. ing. Marius BÂZU

Obiectivele disciplinei:
– pentru curs: elaborarea modelelor şi metodelor de conducere optimă a proceselor tehnologice.
– pentru aplicaţii: dezvoltarea de instrumente pentru controlul calităţii proceselor tehnologice.

2. Evaluare

– aprecierea activităţii la laborator: 20%
– lucrare de verificare (la ultima şedinţă de laborator): 40%
– examen final (scris): 40%.

3. Conţinutul cursului

1. Procese şi sisteme.
1.1. Definirea perechilor ordonate de funcţii intrare-ieşire.
1.2. Abordarea statică şi dinamică.
1.3. Orientarea spre proces şi orientarea spre proiect.

2. Elementele constitutive ale proceselor.
2.1. Răspunsul procesului şi măsurarea acestuia.
2.2. Intrările proceselor (resursele).
2.3. Variabilele de stare ale proceselor.
2.4. Parametri controlabili şi parametri de zgomot.

3. Modele matematice de proces.
3.1. Ecuaţiile de stare.
3.2. Funcţia de transfer generalizată.
3.3. Procese deterministe, aleatoare şi haotice. Procese fractale.

4. Stabilitatea proceselor.
4.1. Stabilitate statică. Model gaussian.
4.2. Stabilitate dinamică. Cazul proceselor de producţie în serie.
4.3. Stabilitate dinamică. Cazul răspunsului autocorelat.
4.4. Stabilitate dinamică. Controlul parametrilor.

5. Verificarea stabilităţii.
5.1. Metoda diagramelor Shewhart.
5.2. Metoda seriilor de timp.
5.3. Modelul autoregresiv şi modelul cu medie mobilă.
5.4. Modelele ARMA şi ARMA integrat.

6. Capabilitatea proceselor.
6.1. Interval de toleranţe natural.
6.2. Interval, de toleranţe specificat.
6.3. indicatori de capabilitate.

7. Optimizarea proceselor.
7.1. Metode de optimizare minimax şi maximin.
7.2. Metoda operării evolutive.
7.3. Teoria deciziilor satisfăcătoare.

4. Conţinutul laboratorului

1. Identificarea răspunsului şi a parametrilor de proces. Studiu de caz.
2. Utilizarea standardelor de control în timpul fabricaţiei.
3. Adoptarea modelului seriilor de timp.
4. Aplicarea metodei EVOP.

Bibliografie:

[1] Galicinski, L. M., The SPC Book – Statistical Process Control, Qualitran, N. Z., 1999
[2] Abbot, J. C., Practical Understanding of Capability. Implementing SPC, Robert Houston Smith Publishers (February 1995)
[3] Cătuneanu, V. M., Mihalache, A., Reliability Fundamentals, Elsevier, 1989.

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 24.6.2016, 23:49 | Afișat: 9.8.2013, 21:34