Compatibilitate electromagnetică

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
2 3 Compatibilitate electromagnetică 2 1 3 E
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: Ș.l. dr. ing. Valentin VOICULESCU

Obiectivele disciplinei:
Disciplina are ca obiectiv general familiarizarea studenţilor cu metodele si tehnicile generale de eliminare a interferentelor electromagnetice parazite in procesul de realizare fizica a circuitelor si sistemelor electronice. In orele de aplicaţii (laborator) studentii vizualizeaza si masoara semnalele de zgomot care apar in circuite tipice in cazul fiecarui tip de cuplaj parazit, pentru a retine ordinul de marime al acestor semnale si aplica metodele de eliminare a interferentelor urmarind eficienta acestora.

Obiectivele specifice:
Bazându-se pe cunoştinţele acumulate în urma acestui curs, viitorul inginer electronist va putea implementa corect diverse circuite/sisteme electronice
cu atingerea parametrilor tehnici din teme de proiectare.

2. Evaluare

– Laborator: 30%
– Tema de casă: 20%
– Examinare finală: 50%

3. Conţinutul cursului

Cap. 1 – Problematica generala a compatibilitatii electromagnetice (CEM)
1.1. Caracterul dual al CEM. Necesitatea asigurarii CEM din faza de proiectare
1.2. Caracterul critic al „poluarii electromagnetice”; obligativitatea incadrarii in normele romanesti si europene de CEM

Cap. 2 – Surse de perturbatii electromagnetice (PE)
2.1. Clasificarea perturbatiilor si caracterizarea lor in domenile timp / frecventa.
2.2. PE naturale si artificiale. PE conduse si radiate, continue si tranzitorii. PE de JF, respectiv de IF Descarcari electrostatice. Perturbatii transmise prin reteaua de c.a.

Cap. 3 – Cuplaje parazite galvanice (CPG)
3.1. CPG prin masa comuna: principiul, factori de care depinde semnalul de zgomot, circuite perturbatoare si perturbate tipice, metode generale de reducere, cazuri practice uzuale.
3.2. CPG prin sursa comuna de alimentare de c.c.: aceleasi probleme ca si la 3.1.

Cap. 4 – Cuplaje parazite prin camp (CPC)
4.1. CPC in zona de camp apropiat: prin câmp preponderent electric, respectiv magnetic, factori de care depinde semnalul parazit indus, circuite perturbatoare si perturbate tipice.
4.2. Ecrane electrice si magnetice. Ecrane electromagnetice; calculul eficientei ecranarii.Ecrane reale – probleme practice. Sisteme de ecrane electrice.

Cap. 5 – Cuplaje parazite in circuitele digitale
5.1. Particularitati ale CP in CID: Simultaneitatea perturbator-perturbat in CID. Spectrul perturbatiilor in CID. Reflexii pe liniile de semnal si de alimentare. Nivele de zgomot maxime admise, imunitatea CID. Perturbatii radiate de mod comun si de mod diferential.
5.2. Solutii pt. distributia clock-ului (clock tree), a alimentarii si a masei; plane de masa si de alimentare, reducerea buclelor
5.3. Decuplari, reducerea impedantei liniei, “bufferarea” terminatiei liniei, amortizarea rezonantelor pe liniile de alimentare
5.4. Solutii pt. microprocesoare; programarea “defensiva”.

Cap. 6 – Cuplaje prin reteaua de c.a.
6.1. Surse de perturbatii tipice. Perturbatii conduse si radiate.Nivele maxime admise. Cuplaje de mod comun, diferential si de modul “antena”.
6.2. Protectia la perturbatii transmise prin retea. Filtre de retea. Transformatoare izolatoare.Realizarea constructiva. Protectia la supratensiuni tranzitorii cu tuburi cu descarcare, varistoare, supresoare cu siliciu cu avalansa (SAS), dispozitive Transzorb.

Cap. 7 – Certificarea de CEM
7.1. Clase de standarde de CEM. Testarea emisiei de perturbatii conduse si limite admise pt. clase de aparate si benzi de frecventa. Masurarea perturbatiilor radiate si limite admise.
7.2. Teste de imunitate electromagnetica: selectia testelor pt. categorii de echipamente; grade de severitate a testelor. Incercarile de imunitate.

4. Conţinutul laboratorului

1. Cuplaje parazite prin masa in amplificatoare
2. Cuplaje parazite prin linia de alimentare de c.c. comuna
3. Cuplaje parazite prin camp electric
4. Cuplaje parazite prin camp magnetic
5. Cuplaje parazite pin cablurile de semnal
6. Cuplaje parazite prin reteaua de c.a.

Bibliografie:
[1] Clayton R.Paul, Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley & Sons, 2006
[2] Howard Johnson (OTG), Martin Graham (Univ. Berkeley), High Speed Digital Design, Prentince Hall PTR, Englewoods Cliffs, New Jersey, 2003
[3] Christos Christopulous, Principles and Techniques of Electromagnetic Compatibility, CRC Press 2007
[4] Alimpie Ignea, Introducere in Compatibilitate Electromagnetica, Editura de Vest, 2007

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 3.7.2021, 14:07 | Afișat: 9.8.2013, 21:38