Concurs de burse Erasmus + pentru anul universitar 2015-2016 + REZULTATE

Anunţ CONCURS DE BURSE ERASMUS plus – Facultatea ETTI – pentru anul universitar 2015-2016
REZULTATE – 2 aprilie 2015

Pentru Concursul de selecţie a Studenţilor Erasmus+ organizat de către Facultatea ETTI se pot înscrie studenţii înmatriculaţi la această facultate şi anume: studenţii din anii I – III; masteranzii din anul I; doctoranzii cu frecvenţă (cu excepţia burselor POSDRU).

La înscriere, fiecare student va depune la secretariatul programului din Facultatea ETTI – sala B304 (Leu, corp B, etaj 3) – până pe 31 Martie 2015, ora 13Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus+, care este constituit din următoarele documente:
(1) Cerere (menţionând tipul de mobilitate: studiu sau plasament) – având avizul profesorului coordonator de mobilitate;
(2) Situaţia rezultatelor activităţii didactice, inclusiv media (M) a semestrelor de studiu anterioare (condiţie: M≥8 );
(3) Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice / Participare, premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de: nivel local/UPB; nivel naţional/internaţional;
(4) Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă (poate fi : Cambridge ESOL, TOEFL sau certificat obţinut de la Catedra Limbi Moderne – Rectorat);
Pentru certificatele de limbă engleză trebuie contactată dna prof. Simona Catană (Catedra limbi moderne, tel. 0723.43.27.44)
(5) Scrisoare de Motivaţie;
(6) Curriculum Vitae model EUROPASS.

Fiecare candidat are în vedere următoarele:
• documentul (2) se solicită de la secretariatul facultăţii / departamentului;
• documentul (4) este eliberat de o instituţie abilitată sau de Catedra de Limbi Moderne din UPB;
• toate documentele se introduc într-un dosar plic – Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus+ pe care se scriu, după caz:
Facultatea / Departamentul de …
Student / Masterand / Doctorand (Numele şi prenumele) …
Anul de studiu (curent) …
Dosar de candidat la statutul de student Erasmus, (data) …

În prealabil studenţii candidaţi trebuie să ia legătura cu profesorii coordonatori de mobilităţi ERASMUS pentru a obţine avizul acestora.

Informaţii suplimentare privind programul educaţional comunitar ERASMUS-SOCRATES pot fi obţinute de la secretariatul programului din Facultatea ETTI (sala B304), secretariatul ERASMUS – SOCRATES UPB (Rectorat, etaj IV), precum şi de la profesorii coordonatori de mobilităţi.

Studenților din anul al III-lea (actual 2014-2015) li s-au alocat suplimentar în cadrul Erasmus+ 5 locuri la practica din această vară.

Concursul va avea loc pe data de 31 Martie 2015, ora 15, în Sala A01 din Facultatea ETTI (corp A).

Este obligatorie prezenţa la concurs a tuturor studenţilor înscrişi.

 

DECAN ETTI Coordonator Prog. Comunitare Educaţionale ETTI
Prof.dr.ing. Cristian NEGRESCU Prof.dr.ing. Ioan BACIVAROV

 

ANEXĂ – PROFESORII COORDONATORI DE MOBILITĂŢI ERASMUS din Facultatea ETTI

Profesor

Universitatea (destinaţia) / cod Erasmus

OBSERVAŢII

BACIVAROV Ioan
 •  Université d’Angers (F ANGERS01)

Domeniile: calitate, fiabilitate, securitate

(an III şi Master ICSFET)

CIOCHINĂ Silviu
 • Ecole Superieure d’Electricite SUPELEC (F GIF-YVE02)

dublă diplomă

CODREANU Norocel-Dragoş
 • Technical University of Sofia, (BG  SOFIA16)
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, ( G THESSAL01) – Grecia
 • Technische Unversitat München, (D MUNCHEN02)
COLŢUC Daniela
 • Ecole Superieure de Chimie Physique Electronique de Lyon, (F LYON15)
CIUC Mihai
 • Université de Savoie (F CHAMBER01)
 • Universitat Lubeck (D LUBECK01)

(plasament)

IONESCU Bogdan
 • Universita degli Studi di Trento, (I TRENTO01)
 • Université de Savoie (F CHAMBER01)
 • TELECOM Paristech, (F PARIS083)
 • Universidad de Malaga, (E MALAGA01)
 • Universidad de Sevilla, (E SEVILLA01)
 • Marmara Universitesi, (TR ISTANBU05)
 • University of Hradec Kralove, (CZ  HRADEC01)

www.telecom-paristech.fr

www.uma.es

 

IONESCU Ciprian
 • Université de Limoges, (F LIMOGES01)
 • Technische Universitat Dresden, (D DRESDEN02)
NĂSTAC Iulian
 • Abo Akademi University, (SF TURKU02)

www.abo.fi

 

STĂNCESCU Ştefan
 • Mälardalens Högskola, (S VASTERA01) – Suedia
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (HR OSIJEK 01) – Croația

www.mdh.se

STOICHESCU Dan
 • ENSEA – Ecole Nationale Supérieure de L’Electronique et de S, (F CERGY01)
UNGUREANU Mihaela
 • Technische Universiteit Eindhoven, (NL EINDHOV17)
 • Universität der Bundeswehr München, (D MUNCHEN10)

www.tue.nl

www.unibw-muenchen.de

(plasament)

Actualizat: 17.3.2015, 10:27 | Afișat: 17.3.2015, 12:01