Concurs de burse Erasmus + pentru anul universitar 2016-2017

Anunţ CONCURS DE BURSE ERASMUS+ – Facultatea ETTI – pentru anul universitar 2016-2017
REZULTATE

Pentru Concursul de selecţie a Studenţilor Erasmus+ organizat de către Facultatea ETTI se pot înscrie studenţii înmatriculaţi la această facultate şi anume: studenţii din anii I – III; masteranzii din anul I; doctoranzii cu frecvenţă (cu excepţia burselor POSDRU).

La înscriere, fiecare student va depune la secretariatul programului din Facultatea ETTI – sala B304 (Leu, corp B, etaj 3) – până pe 22 Martie 2016, ora 16Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus+, care este constituit din următoarele documente:
(1) Cerere (menţionând tipul de mobilitate: studiu sau plasament) – având avizul profesorului coordonator de mobilitate;
(2) Situaţia rezultatelor activităţii didactice, inclusiv media (M) a semestrelor de studiu anterioare (condiţie: M≥8 );
(3) Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice / Participare, premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de: nivel local/UPB; nivel naţional/internaţional;
(4) Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă (poate fi : Cambridge ESOL, TOEFL sau certificat obţinut de la Catedra Limbi Moderne – Rectorat);
(5) Scrisoare de Motivaţie;
(6) Curriculum Vitae model EUROPASS.

Fiecare candidat are în vedere următoarele:
• documentul (2) se solicită de la secretariatul facultăţii / departamentului;
• documentul (4) este eliberat de o instituţie abilitată sau de Catedra de Limbi Moderne din UPB;
• toate documentele se introduc într-un dosar plic – Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus+ pe care se scriu, după caz:
Facultatea / Departamentul de …
Student / Masterand / Doctorand (Numele şi prenumele) …
Anul de studiu (curent) …
Dosar de candidat la statutul de student Erasmus, (data) …

În prealabil studenţii candidaţi trebuie să ia legătura cu profesorii coordonatori de mobilităţi ERASMUS pentru a obţine avizul acestora.

Informaţii suplimentare privind programul educaţional comunitar ERASMUS-SOCRATES pot fi obţinute de la secretariatul programului din Facultatea ETTI (sala B304), secretariatul ERASMUS – SOCRATES UPB (Rectorat, etaj IV), precum şi de la profesorii coordonatori de mobilităţi.

Concursul va avea loc pe data de 23 Martie 2016, ora 15, în Sala B206a din Facultatea ETTI (corp A).

Este obligatorie prezenţa la concurs a tuturor studenţilor înscrişi.

 

DECAN ETTI Coordonator Prog. Comunitare Educaţionale ETTI
Prof.dr.ing. Cristian NEGRESCU Prof.dr.ing. Ioan BACIVAROV

 

ANEXĂ – PROFESORII COORDONATORI DE MOBILITĂŢI ERASMUS din Facultatea ETTI

Profesor

Universitatea (destinaţia) / cod Erasmus

OBSERVAŢII

BACIVAROV Ioan
 • Université d’Angers (F ANGERS01)

Domeniile: calitate, fiabilitate, securitate

(an III şi Master ICSFET)

CIOCHINĂ Silviu
 • Ecole Superieure d’Electricite SUPELEC (F GIF-YVE02)

dublă diplomă

CODREANU Norocel-Dragoş
 • Aristotle University of Thessaloniki ( G THESSAL01) – Grecia
 • Technische Unversitat München, (D MUNCHEN02)
COLŢUC Daniela
 • Ecole Superieure de Chimie Physique Electronique de Lyon, (F LYON15)
CIUC Mihai
 • Université de Savoie (F CHAMBER01)
 • Universitat Lubeck (D LUBECK01)

(plasament)

IONESCU Bogdan
 • Universita degli Studi di Trento, (I TRENTO01)
 • Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (CH LAUSANN06)
 • TELECOM Paristech, (F PARIS083)
 • Universidad de Malaga, (E MALAGA01)
 • Universidad de Sevilla, (E SEVILLA01)
 • Marmara Universitesi, (TR ISTANBU05)
 • University of Hradec Kralove, (CZ HRADEC01)

www.telecom-paristech.fr

www.uma.es

 

IONESCU Ciprian
 • Université de Limoges, (F LIMOGES01)
 • Technische Universitat Dresden, (D DRESDEN02)
NĂSTAC Iulian
 • Abo Akademi University, (SF TURKU02)

www.abo.fi

 

STĂNCESCU Ştefan
 • Mälardalens Högskola, (S VASTERA01) – Suedia
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (HR OSIJEK 01) – Croația

www.mdh.se

STOICHESCU Dan
 • ENSEA – Ecole Nationale Supérieure de L’Electronique et de S, (F CERGY01)
UNGUREANU Mihaela
 • Universität der Bundeswehr München, (D MUNCHEN10)

www.unibw-muenchen.de

(plasament)

Actualizat: 25.4.2016, 7:41 | Afișat: 11.3.2016, 11:57