Concurs de burse Erasmus + pentru anul universitar 2014-2015

Anunţ Concurs de burse Erasmus + (pentru anul universitar 2014-2015)
REZULTATE (16 aprilie 2014)

Pentru Concursul de selecţie a Studenţilor Erasmus + organizat de
către Facultatea ETTI se pot înscrie studenţii înmatriculaţi la această facultate şi anume:
studenţii din anii I-III; masteranzii din anul I; doctoranzii cu frecvenţă (fac excepţie burse
POSDRU).

La înscriere, fiecare student va depune la secretariatul programului din Facultatea ETTI – sala B304 (Leu, corp B, etaj 3) – până pe 16 aprilie 2014, ora 13 – Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus +, care este constituit din următoarele documente:
(1) Cerere (menţionând tipul de mobilitate) – având avizul profesorului coordonator de mobilitate;
(2) Situaţia rezultatelor activităţii didactice, inclusiv media (M) a semestrelor de studiu
anterioare ( condiţie: M≥8 );
(3) Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice / Participare, premii, diplome, inovaţii sau
alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de: nivel local/UPB; nivel naţional/internaţional;
(4) Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale
din ţara gazdă;
(5) Scrisoare de Motivaţie;
(6) Curriculum Vitae model EUROPASS.

Fiecare candidat are în vedere următoarele:
• documentul (2) se solicită de la secretariatul facultăţii / departamentului;
• documentul (4) este eliberat de o instituţie abilitată sau de Catedra de Limbi moderne din UPB;
• toate documentele se introduc într-un dosar plic – Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus + pe care se scriu, după caz:
Facultatea / Departamentul de …
Student / Masterand / Doctorand (Numele şi prenumele) …
Anul de studiu (curent) …
Dosar de candidat la statutul de student Erasmus, (data) …

În prealabil studenţii candidaţi trebuie să ia legătura cu profesorii coordonatori de
mobilităţi ERASMUS pentru a obţine avizul acestora (în acest sens se ataşează lista
profesorilor care au avut mobilităţi ERASMUS în 2013-2014).

Informaţii suplimentare privind programul educaţional comunitar ERASMUS-SOCRATES
pot fi obţinute de la secretariatul programului din Facultatea ETTI (sala B304),
secretariatul ERASMUS-SOCRATES UPB (Rectorat, etaj IV), precum şi de la profesorii
coordonatori de mobilităţi.

Concursul va avea loc pe data de 16 aprilie 2014, ora 15, în sala A01 din
Facultatea ETTI (corp A, parter).

Este obligatorie prezenţa la concurs a tuturor studenţilor înscrişi.

NOTĂ: Fiecare student îşi va păstra copii xerox după documentele importante depuse, în special după Atestatul de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă.

PROFESORII COORDONATORI DE MOBILITĂŢI ERASMUS din Facultatea ETTI

BACIVAROV Ioan

 • Université d’Angers (F ANGERS01)
 • Université de Savoie (F CHAMBER01)

Domeniile: calitate, fiabilitate, securitate (an III şi Master ICSFET)

CIOCHINĂ Silviu

 • Ecole Superieure d’Electricite SUPELEC (F GIF-YVE02), dublă diplomă

COLŢUC Daniela

 • Ecole Superieure de Chimie Physique Electronique de Lyon (F LYON15)

CROITORU Victor

 • Blekinge Tekniska Högskola (S KARLSKR01)

GAVAT Inge

 • Univerza V Mariboru (SI MARIBOR01)

IONESCU Bogdan

 • Universita degli Studi di Trento (I TRENTO01)
 • Université de Savoie (F CHAMBER01)
 • TELECOM Paristech (F PARIS083)

NĂSTAC Iulian

 • Abo Akademi University (SF TURKU02)

STĂNCESCU Ştefan

 • Mälardalens Högskola (S VASTERA01)

UNGUREANU Mihaela

 • Technische Universiteit Eindhoven (NL EINDHOV17)
 • Universität der Bundeswehr München (D MUNCHEN10)

VERTAN Constantin

 • TELECOM Paristech (F PARIS083)
 • Universidad de Malaga (E MALAGA01)

Alte mobilităţi:

 • Technical University of Sofia (BG  SOFIA16)
 • University of Hradec Kralove (CZ  HRADEC01)
 • Université de Limoges (F LIMOGES01)
 • École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications (F CERGY01)
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (G THESSAL01)
 • Universidad de Sevilla (E SEVILLA01)
 • Marmara Universitesi (TR ISTANBU05)
Actualizat: 26.3.2014, 10:28 | Afișat: 26.3.2014, 11:28