Admitere la programul universitar de masterat ICSFET – 2022

Vă așteptăm la programul de masterat ICSFET (Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii) pentru a vă aprofunda cunoștințele în ingineria și managementul calității, fiabilității și securității sistemelor complexe (electronice, de telecomunicații, informatice etc.), domeniu cu care absolvenții ETTI – UPB au făcut deja cunoștință în anii 3 sau 4 de licență în cadrul disciplinei CAF (Calitate și fiabilitate).

“Echilibru, pluriperspectivism tehnic, deschidere către noutate. Acestea sunt și trei dintre cele mai importante elemente pe care le-am luat în considerare când am ales acest program de studii de masterat, ICSFET.
Pe parcursul celor doi ani am fost încurajată permanent să exploatez eficient căile către o simbioză armonioasă între mediul academic și perspectiva profesională, iar proiectele de cercetare și gradele de libertate aferente puse la dispoziția noastră au contribuit la maximum în acest demers.
Deschiderea către cybersecurity și oportunitățile aferente (de informare, aprofundare și chiar angajare) din ce în ce mai numeroase apărute în cadrul acestui program mi-au lărgit și mai mult perspectivele, respectiv ariile de interes și sunt recunoscătoare pentru acest lucru.
Conceptele aprofundate și maniera în care acestea au fost abordate au consolidat caracterul politehnic al acestui program de studiu, reușind, cel puțin la nivel personal, să accentueze întrepătrunderea domeniilor de specialitate, în detrimentul reorientării către un specific profesional singular.
În cadrul acestei promoții ne-am confruntat și cu provocări suplimentare datorate contextului pandemic și sunt mulțumită de faptul că, împreună cu cadrele didactice, am reușit să transpunem inevitabilele dificultăți tehnice în beneficii și chiar într-un surplus de informații utile ce nu ar fi putut fi oferite în același mod într-un context normal.”

Alexandra-Polixenia PARASCHIVOIU, șefă de promoție ICSFET 2021

Vedeți mai multe testimoniale în pagina absolvenților ICSFET

Detalii despre procedura de admitere, înscriere, calendar, acte, taxe, regulamente găsiți la următoarele adrese:


INFORMAȚII

1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Sesiunea iulie 2022 – detalii aici

Înscrierea candidaților
01.07.2022 – 11.07.2022 (ora 16) online pe platforma admitere.pub.ro
04.07.2022 – 11.07.2022 (9:00 – 16:00) fizic la mezaninul facultății

Concurs de admitere
14.07.2022, ora 9, online Teams

Comunicarea rezultatelor
16.07.2022

Înmatricularea candidaților
16.07.2022 – 23.07.2022

Sesiunea de admitere anticipată – mai 2022 – detalii aici

Înscrierea candidaților
04.04 – 09.05.2022 (ora 16)

Concurs de admitere
11.05 – 12.05.2022

Comunicarea rezultatelor
12.05 – 13.05.2022

Înmatricularea candidaților
04.07 – 23.07.2022

2. PROBE DE CONCURS

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe:

a) Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, cu subiecte dintr-o bibliografie anunțată sau de tip interviu, și corespunde mediei MA a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul;

b) Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, care corespunde mediei MB a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

MG = (MA + MB) / 2

Admiterea candidaților pe programe de studii se face în ordinea primei opțiuni și a ordinii descrescătoare a mediilor generale de admitere (MG), cu condiția ca media generală MG să fie minimum 6,00 (șase), în limita numărului de locuri alocate fiecărui program de masterat. Candidații care nu au fost repartizați la programul de masterat ce corespunde primei opțiuni sunt repartizați în ordinea opțiunilor exprimate la programele de masterat din cadrul Facultății ETTI, dacă acestea nu și-au completat numărul maxim de locuri.

Opțiuni:

 • Opțiunea 1 bate media; media bate opțiunile 2 – …” IMPORTANT: pentru ocuparea locurilor, Opțiunea 1 (în ordinea programelor de masterat preferate – Anexa 1, pct. 13 din Regulament) bate media. Dacă doriți să aplicați pentru programul de masterat ICSFET, acesta trebuie trecut în mod OBLIGATORIU ca PRIMĂ OPȚIUNE în fișa de înscriere, completând însă și restul opțiunilor în ordinea dorită pentru a favoriza o eventuală redistribuire.
 • oricâte opțiuni posibile la înscriere;
 • redistribuire automată în funcție de opțiuni.

Pentru programul de masterat ICSFET:

 • la Proba 1: fiecare candidat va prezenta pe scurt conținutul lucrării de licență (sau al altui proiect relevant la care a lucrat), punând accent pe modul în care pot fi implementate conceptele de calitate – fiabilitate – mentenabilitate – securitate hardware / software în cadrul acestei lucrări.
 • la Proba 2: scurtă discuție axată pe activitatea candidatului și obiective. Discuția, în ansamblul său, se va referi la:
  • studiile și activitatea anterioară a candidatului;
  • planul personal de educație și pregătire profesională;
  • motivația de a urma programul de masterat ICSFET;
  • interesul candidatului în aprofundarea cunoștințelor din domeniile calitate – fiabilitate – securitate;
  • integrarea profilului acestui program de masterat cu pasiunile sau activitatea profesională a candidatului;
  • disponibilitatea de a se conforma reglementărilor specifice programului de masterat ICSFET.

Ca recomandare (fără a fi obligatoriu), pentru o mai bună reprezentare în fața comisiei de admitere la programul de masterat ICSFET, candidații pot trimite (prin e-mail gabriel.petrica_at_upb.ro sau chat Teams) informațiile de mai sus într-un material de prezentare (tip CV / scrisoare de intenție):
– numele, date de contact (telefon, adresă e-mail);
– facultatea absolvită, secția / specializarea, anul;
– titlul lucrării de licență și coordonatorul științific al acesteia;
– activități relevante, desfășurate pe durata studiilor de licență / liceu (articole publicate în reviste științifice / volume ale conferințelor, participări la sesiuni studențești / concursuri / olimpiade, premii obținute, mobilități Erasmus sau alte tipuri de burse în străinătate, stagii de practică în companii, activități de voluntariat etc.);
– activitatea profesională actuală și perspective;
– domeniile de interes.

Includeți în acest document:

 • o scurtă descriere a lucrării de licență, subliniind o posibilă corelare cu termeni specifici domeniului calitate, fiabilitate, securitate hardware / software;
 • motivația pentru care a fost ales programul de masterat ICSFET.

Documentul poate fi folosit ca suport (electronic / tipărit) în cadrul interviului, pentru prezentarea personală a candidatului.

Comisia de interviu:
– minim 3 cadre didactice din facultate;
– comisia este alocată programului de masterat ICSFET sau unui grup de programe de masterat.

Rezultatele sunt afișate pe site ETTI: http://www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/admitere-masterat

3. INFORMAȚII DESPRE ADMITEREA LA PROGRAMUL DE MASTERAT ICSFET

Informații complete despre programul de masterat ICSFET: https://www.euroqual.pub.ro/master-ingineria-calitatii-si-sigurantei-in-functionare-in-electronica-si-telecomunicatii/

Actualizat: 5.8.2022, 11:15 | Afișat: 7.4.2022, 22:46