Admitere Master universitar de cercetare “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Programul de Master universitar de cercetare “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii (ICSFET) promovează în primul rând formarea unor competenţe generale în ingineria şi managementul calităţii, fiabilităţii şi securităţii sistemelor complexe. Prin cursuri, aplicaţii, proiecte şi studii de caz se accentuează dezvoltarea unor competenţe specifice domeniul electronicii, tehnologiei informaţiei şi telecomunicaţiilor. Astfel, se are în vedere înarmarea absolvenţilor cu metodele adecvate evaluării fiabilităţii componentelor şi sistemelor electronice şi de telecomunicaţii, analizei fiabilităţii şi securităţii sistemelor complexe de mare răspundere funcţionala (AMDEC, arbori de defectare, diagrame cauză–efect ş.a.), implementării sistemelor tolerante la defectări, evaluării fiabilităţii hardware-ului şi software-ului etc. Cursurile, laboratoarele, activitatea de cercetare desfăşurate în acest master creează abilităţile necesare pentru dezvoltări/cercetări pe această problematică; astfel, absolventul acestui master este capabil să proiecteze, să dezvolte, să fabrice, să testeze şi să întreţină sisteme electronice şi de telecomunicaţii la un nivel ridicat de fiabilitate pentru un cost optimal.

Este avută în vedere nu numai latura tehnică, dar şi latura managerială şi legislativă, ca şi cea legată de standardizarea în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare, cu precădere cea legată de certificarea sistemelor de management calitate, mediu, sănătate şi securitate, responsabilitate socială şi securitate informaţională. Dezvoltarea acestor ultime aspecte sunt favorizate de convenţiile de colaborare existente între Laboratorul EUROQUALROM – UPB şi Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), principala organizaţie de certificare din România, și ARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației.

Programul secţiei a fost elaborat pentru a fi compatibil cu cel al altor universităţi din U.E., care dezvoltă mastere similare, în scopul facilitării schimbului de profesori/studenţi în cadrul programelor educaţionale şi de cercetare ale U.E.

Pentru anul universitar 2014-2015:
Înscriere: 14-19 iulie 2014, 23-25 iulie 2014 şi 1-17 septembrie 2014, orele 9-15 la Secretariatul facultății
Concurs de admitere: 18 septembrie 2014, ora 10
Situaţia înscrierilor (în timp real): http://admiteremaster.pub.ro/index.php?action=situatie&mode=inscrieri&idf=4

Mai multe informaţii despre admitere găsiţi în pagina programului de Master universitar “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET).

INFORMAŢII UTILE

Calendarul lunii septembrie 2014

Fişă înscriere master 2014

Regulament admitere masterat 2014

Regulament privind organizarea studiilor de masterat în UPB

Alte întrebări ne puteţi adresa folosind datele prezentate în secţiunea Contact.

Linkuri:
www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/admitere-masterat
www.upb.ro/admitere-master.html

Actualizat: 23.3.2015, 13:46 | Afișat: 16.7.2014, 9:45