Octavian POPESCU

Octavian POPESCU

Principalele responsabilităţi:

 • Menţinerea în stare funcţională a sălii B032, loc de desfăşurare a laboratoarelor disciplinelor:
  - Programarea calculatoarelor şi Structuri de date şi algoritmi
  - Software pentru birotică
  - Reliability (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine)
 • Întreţinere copiatoare, aparatură audio-video şi alte dispozitive electronice aflate în gestiunea colectivului
 • Tehnoredactare materiale didactice pentru:
  - master Ingineria calităţii şi fiabilităţii
  - disciplinele Programarea calculatoarelor şi Arhitectura sistemelor de calcul
Actualizat: 23 martie 2015, 13:17