Lucrarea şi examenul de diplomă

Elaborarea lucrării de diplomă

Consultaţi Regulamentul pentru pregătirea lucrării de diplomă.

Perioada de înscriere la secretariatul facultăţii:

SESIUNEA IULIE
SESIUNEA SEPTEMBRIE

iunie 2016

Programul de înscriere la secretariat:

29 august – 11 septembrie 2016

Programul de înscriere la secretariat:

Documente necesare:

- Cererea de înscriere*, cu avizul conducătorului proiectului
- Anexa 1** (din Regulament) – pagina cu tema proiectului de diplomă semnată de absolvent, profesorul îndrumător şi de directorul de departament conform listei din Anexa 8.
- declaraţie de originalitate**
- 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm
- copie Carte Identitate
- fişa de lichidare
**
- chitanţa de plată a taxei de examen (pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor)
- studenţii care nu au adus la dosarul de la secretariat DIPLOMA DE BACALAUREAT în original, trebuie să depună această diplomă la data înscrierii sau cel târziu până pe data de 13 septembrie.

*Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu. La formularul «Proiect de diplomă» absolventul trebuie să selecteze sesiunea IULIE / SEPTEMBRIE, să completeze titlul proiectului (cu diacritice şi cu litere normale, nu cu majuscule), să selecteze din listă coordonatorul(ii), iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul poate fi salvat, tipărit şi trebuie semnat de conducătorul proiectului.

**Documentele se găsesc în această arhivă.

Anexa 1 – semnată de student, profesor coordonator şi Director Departament (în 3 exemplare originale) folosite la:

  • lucrare
  • secretariat Departament
  • înscriere examen diplomă la secretariat facultate

Fişa de lichidare – trebuie întâi vizată la secretariatul facultăţii, apoi se obţin semnături şi/sau ştampile în rubricile din tabel. Nu contează ordinea în care obţineţi ştampilele (nu sunt condiţionate între ele). La înscrierea pentru examen se va preda fişa completată în toate rubricile. Completaţi pe fişa de lichidare numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele şi CNP. Trebuie să aveţi un act de identitate la obţinerea vizelor.

Biblioteca domeniul Electric“: Biblioteca Centrală (lângă corpul BN – Rectorat), Splaiul Independenţei 313, Corp C, etaj 3. Program cu publicul: 8:30 – 15:00, www.library.pub.ro

Contabilitate“: Rectorat – trebuie obţinută de la secretariatul facultăţii viza “fără taxă” – dacă aţi studiat fără taxă – înainte de viza departamentului Contabilitate.

Catedra de specialitate“: semnează conducătorul de proiect (fără ştampilă).
Dacă pentru susţinerea proiectului, absolventul are materiale bibliografice sau echipamente puse la dispoziţie de profesorul coordonator, fişa de lichidare poate fi predată şi în ziua susţinerii examenului de dizertaţie la secretarul de comisie după ce absolventul returnează materialele conducătorului de proiect şi obţine viza acestuia.

Cămin
Dacă absolventul îşi prelungeşte şederea în cămin după data examenului de disertaţie, acesta poate preda o copie a fişei de lichidare completată în toate rubricile cu excepţia vizei de cămin. După eliberarea camerei fişa în original cu viza de la cămin se va preda la serviciul Diplome din Rectoratul UPB. Studenţii care nu au locuit în cămin pot obţine o viză în acest sens de la cămin Leu.

Proiectul de diplomă în format pdf nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro. Toți absolvenţii de la toate programele de studii (INF, ELA, TST, RST, MON, IMG, TSTengleză) trebuie să încarce proiectul de diplomă în format pdf pe pagina etti.pub.ro/licenta.

Secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile şi ore a examenului de diplomă pe baza documentelor de înscriere la secretariat. Nu este necesară o înscriere suplimentară la secretarii de comisie. Planificarea pe zile şi ore va fi afişată pe site-ul ETTI cu cel putin 2 zile înainte de începerea examenelor de diplomă.


Documente / formulare utile

Formulare necesare pentru înscrierea la examenul de diplomă – arhiva conţine:

  • Coperta (Anexa 4 din Regulament)
  • Prima pagină a proiectului (Anexa 1 din Regulament) – adaptată Departamentului TEF
  • Declaraţia de onestitate academică (Anexa 5 din Regulament)
  • Fişa de lichidare
  • Declaraţia de originalitate
  • Regulamentul pentru pregătirea lucrării de diplomă
  • Lista Departamentelor coordonatoare ale specializărilor de studii de lungă durată, programelor de studii de licenţă şi programelor de studii de masterat (Anexa 8 din Regulament)

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (examene de absolvire, diplomă şi disertaţie) – anul universitar 2015/2016

Link-uri:

Informații generale

Actualizat: 4 octombrie 2016, 18:18