Download

Suport cursCURS:

Curs 1
Curs 2
Curs 3
Curs 4
Curs 5
Curs 6
Teme de casă

LABORATOR:

ÎNDRUMAR COMPLET (PDF, 1.66 MB):
Angelica Bacivarov, Gabriel Petrică, Ioan-Cosmin Mihai, “Software pentru birotică – Îndrumar de laborator”, Ediţie online, Bucureşti, 2014, ISBN 978-973-0-16568-5

LUCRAREA 1.

SISTEME DE OPERARE. MICROSOFT WINDOWS
Tutorial Windows 10 (limba engleză)
Aplicații

MICROSOFT WORD – Partea 1
Tutorial Word (limba engleză)
Aplicaţii

LUCRAREA 2. MICROSOFT WORD – Partea a 2-a
Tutorial Word (limba engleză)
Aplicaţii

LUCRAREA 3. MICROSOFT EXCEL – Partea 1
Tutorial Excel (limba engleză)
Aplicaţii

LUCRAREA 4.
MICROSOFT EXCEL – Partea a 2-a
Tutorial Excel (limba engleză)
Aplicaţii

MICROSOFT POWERPOINT
Tutorial PowerPoint (limba engleză)
Aplicaţii

LUCRAREA 5.
MICROSOFT OUTLOOK. E-MAIL ŞI INTERNET. LIMBAJUL HTML
Tutorial Outlook (limba engleză)
Tutorial Internet (limba engleză)
Tutorial HTML (limba engleză)
Aplicaţii

SECURITATEA DOCUMENTELOR OFFICE
Security in Microsoft Office 2010 (limba engleză)
Aplicaţii


CURS:

Modul 1
Modul 2
Modul 3

LABORATOR:

LUCRAREA 1. INTRODUCERE ÎN REŢELE DE CALCULATOARE
Medii şi echipamente de transmisiune a datelor în reţeaua Internet
Componentele hardware ale unei reţele LAN. Adresa MAC. Adresa IP. Masca de reţea. Sistemul numelor de domenii (DNS).
Aplicaţii

LUCRAREA 2. LIMBAJUL HTML (Partea 1)
Marcaje HTML pentru text, paragraf, culori, link‑uri, imagini, tabele, caractere speciale. Aplicaţii

LUCRAREA 3. LIMBAJUL HTML (Partea a 2-a)
Marcaje pentru elemente avansate: cadre (frames), meta‑informaţii, multimedia (audio-video), obiecte, secţiuni (divisions).
Aplicaţii

LUCRAREA 4. STILURI (CSS). JAVASCRIPT.
Noţiuni avansate de creare a stilurilor CSS pentru o pagină Web. Aplicaţii
Crearea unor scripturi folosind limbajul Javascript. Interpretarea evenimentelor. Aplicaţii

LUCRAREA 5. FORMULARE WEB
Crearea unor formulare pentru preluarea online a datelor / opţiunilor.
Prelucrarea datelor preluate prin formulare Web
Aplicaţii

LABORATOR:

LUCRAREA 1. CONTROLUL STATISTIC DE RECEPŢIE AL COMPONENTELOR ELECTRONICE
Aplicaţii

LUCRAREA 2. PRELUCRAREA STATISTICĂ A REZULTATELOR EXPERIMENTALE OBŢINUTE ÎN URMA ÎNCERCĂRILOR DE FIABILITATE – ESTIMARE NEPARAMETRICĂ
Aplicaţii

LUCRAREA 3. CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE PRIN METODE PARAMETRICE
Aplicaţii

LUCRAREA 4. MODELE STRUCTURALE DE FIABILITATE
Aplicaţii

LUCRAREA 5. INFLUENŢA SOLICITĂRILOR ŞI A MEDIULUI AMBIANT ASUPRA RATEI DEFECTĂRILOR COMPONENTELOR ELECTRONICE. CALCULUL PREVIZIONAL AL FIABILITĂŢII
Aplicaţii


LABORATOR:

LUCRAREA 1. CONTROLUL STATISTIC DE RECEPŢIE AL COMPONENTELOR ELECTRONICE
Aplicaţii

LUCRAREA 2. PRELUCRAREA STATISTICĂ A REZULTATELOR EXPERIMENTALE OBŢINUTE ÎN URMA ÎNCERCĂRILOR DE FIABILITATE – ESTIMARE NEPARAMETRICĂ
Aplicaţii

LUCRAREA 3. CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE PRIN METODE PARAMETRICE
Aplicaţii

LUCRAREA 4. MODELE STRUCTURALE DE FIABILITATE
Aplicaţii

LUCRAREA 5. INFLUENŢA SOLICITĂRILOR ŞI A MEDIULUI AMBIANT ASUPRA RATEI DEFECTĂRILOR COMPONENTELOR ELECTRONICE. CALCULUL PREVIZIONAL AL FIABILITĂŢII
Aplicaţii

Actualizat: 29 octombrie 2019, 19:50