Managementul calităţii totale

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
2 3 Managementul calităţii totale 2 1 - - 4 E
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de master universitar de cercetare “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: dr. Gabriel Ionescu

Obiectivele disciplinei:
Pentru curs: Scopul cursului este de a forma aptitudinile necesare pentru evaluarea, managementul şi ameliorarea calităţii demersului ingineresc.
Pentru aplicaţii: Dezvoltarea de instrumente pentru managementul calităţii în toate fazele demersului ingineresc.

Competenţe specifice:
Abilitatea de a utiliza modele şi metode pentru evaluarea, atestarea, asigurarea şi ameliorarea calităţii.

2. Evaluare

- aprecierea activităţii la laborator: 20%
- lucrare de verificare (la ultima şedinţă de laborator): 40%
- examen final (scris): 40%.

3. Conţinutul cursului

1. Calitatea ca excelenţă şi calitatea totală.
1.1. Criza economică din anii 1970 şi reconsiderarea conceptului de calitate.
1.2. Calitatea totală şi economia virtuală.
1.3. Relaţia dintre calitatea totală şi cultura de întreprindere.

2. Ciclul de viaţă al produsului şi al serviciului.
2.1. Etapele ciclului de viaţă. Sursele non-calităţii.
2.2. Inginerie serială şi inginerie convergentă.
2.3. Elementele calităţii totale.

3. Structura sistemelor antreprenoriale.
3.1. Management ierarhic şi management distribuit.
3.2. Restructurarea întreprinderilor.
3.3. Modelul fractal al întreprinderii industriale.

4. Calitatea în faza de cercetare-dezvoltare.
4.1. Limbajul cerinţelor şi limbajul specificaţiilor.
4.2. Limitarea incertitudinii de translaţie.
4.3. Metoda QFD.

5. Calitatea în faza de proiectare.
5.1. Incertitudinea în privinţa componentelor de sistem.
5.2. Incertitudinea în privinţa resurselor.
5.3. Proiectarea robustă. Metoda Master Design.

6. Calitatea în faza de producţie/implementare.
6.1. Factori determinişti şi factori de zgomot.
6.2. Eroarea umană şi consecinţele ei.
6.3. Minimizarea efectelor zgomotului.

7. Calitatea în faza de testare.
7.1. Testabilitate.
7.2. Monitorizarea parametrilor controlabili.
7.3. Monitorizarea parametrilor de zgomot.
7.4. Verificarea mărimilor de ieşire.

4. Conţinutul laboratorului

1. Aplicarea metodei QFD.
2. Aplicarea metodei Design Master.
3. Serii de timp.
4. Metode Taguchi de optimizare a proceselor.

Bibliografie:

[1] Buraga, S., Proiectarea siturilor web, Polirom, 2002
[2] Buraga, S., Situri web la cheie, Polirom, 2004
[3] Ghilic-Micu, B., Stoica, M., Organizaţia virtuală, Editura Economica, 2004
[4] Kehal, H., Singh, V. P., Digital Economy, Idea Group Publishing, 2005
[5] Mihalache, A., Promesses et périls de la nouvelle économie, Hermès, Paris, 2006
[6] Roşca, I. Gh. et al, Comerţul electronic, Editura Economica, 2004

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 24 iunie 2016, 23:50