Robert DOBRE

SCURT BIO/CV:
2020 – prezent: Şef lucrări, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti – Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei;
2014 – 2019: Asistent universitar, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti – Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei;
2012 – 2014: Asistent cercetare, Centrul De Electronică Tehnologică și Tehnici de Interconectare (UPB-CETTI), Splaiul Independenței 313, București, România.

DOMENII DE EXPERTIZĂ / INTERES
Comunicații în spectru vizibil (VLC), prelucrare de imagini, expertiză criminalistică multimedia, sisteme embedded, aplicații mobile.

CURSURI / DISCIPLINE
Sisteme optice de comunicații (anul IV, seria D) – curs și laborator
Calitate și fiabilitate (anii III și IV) – laborator

ACTIVITATEA / PROIECTELE DE CERCETARE
PN-III-P2-2.1-PED-2016-1465 – Sistem automat de autentificare activă a imaginilor digitale pentru PC și terminale mobile, 2017-2018;
PN-II-IN-DPST-2012-1-0063, Familie „Familie de lunete de ochire tactice tactice cu factor zoom mare – LUTAZ, 2013 – 2015;
PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0899 – Sistem interactiv automatizat pentru optimizarea inputurilor de apă, nutrienţi şi pesticide, în vederea creşterii competitivităţii tehnico-economice a fermelor legumicole mici şi mijlocii – SIOPTEF, 2012 – 2016.

EVENIMENTE ORGANIZATE (CONFERINȚE / SIMPOZIOANE / SEMINARE / WORKSHOP-URI)
ATOM-N 2020 – International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies”;
COMM 2018 – The 12th Romanian International Conference on Communications – Technical Program Committee.Member;
SGEM 2017 – XVIIth International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management – Oral session chairman;
Membru organizare concurs „Tudor Tănăsescu”.

Contact:

Birou: sala A403 (LEU, corp A, etaj 4)
E-mail: robert . dobre _at_ upb . ro

Actualizat: 18.11.2021, 13:24 | Afișat: 18.4.2020, 9:21