Cercetare științifică, practică de cercetare și elaborare disertație

An Sem Denumirea disciplinei C S L P Cercetare p.c. Evaluare
2 4 Cercetare științifică, practică de cercetare și elaborare disertație - - - - 27 28 A/R
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

În cadrul acestei discipline se vor desfășura:
- activități de documentare și studiu individual pentru elaborarea lucrării de disertație;
- practică de cercetare în laboratoarele facultății sau terțe companii;
- accesarea bazelor de date științifice disponibile din rețeaua UPB (ScienceDirect, Scopus, Springer, IEEE, ISI Web of Knowledge);
- consultare cărți, documentații tehnice, manuale și cataloage tipărite;
- implementări și experimentări hardware / software.

Aici găsiţi mai multe informaţii despre elaborarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Actualizat: 29 mai 2020, 20:38