Practică, cercetare şi elaborare disertaţie

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
2 4 Practică, cercetare şi elaborare disertaţie - - - 28 30 A/R
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de master universitar de cercetare “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Aici găsiţi mai multe informaţii despre elaborarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Actualizat: 24 iunie 2016, 23:54