Cercetare ştiinţifică şi practică S2

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
1 2 Cercetare ştiinţifică şi practică S2 - - - 12 10 A/R
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de master universitar de cercetare “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Actualizat: 24 iunie 2016, 23:48